1. Bij een bankenunie besluiten twee of meer landen dat ze een gezamenlijk beleid gaan voeren ten aanzien van banken. Alle banken in beide landen moeten dan aan dezelfde regelgeving voldoen. Binnen de Europese Unie is eind 2012 besloten om bankenunie op te richten.