1. Het BBP of Bruto Binnenlands Product is de opgetelde toegevoegde waarde over een bepaalde periode van een economie.