1. Het punt waarop de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten