Een derivaat is een afgeleide van een financieel product. Met andere woorden een derivaat is gebaseerd op een onderliggende belegging. Derivaten worden in de klassieke zin gebruikt om risico te verhandelen en over te brengen op andere partijen. Voorbeelden van derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards.