1. Een doorlopend krediet is een kredietvorm waarbij er tijdens de looptijd weer tot de kredietlimiet geld kan worden opgenomen. Het maandelijks te betalen bedrag bestaat uit een rentecomponent en een deel aflossing. De looptijd en de rente worden vooraf contractueel vastgelegd. De rente wordt alleen betaald over het uitstaande saldo.

2. Doorlopend krediet / Persoonlijk krediet / Krediet. Een vorm van krediet welke is bedoeld om geld op te kunnen nemen wanneer men wil. Een doorlopend krediet biedt tevens de mogelijkheid om reeds afgeloste bedragen opnieuw op te nemen. Over het openstaande saldo van het doorlopend krediet zal een rente percentage worden berekend.
Bron: http://lenen.net/soorten-leningen/doorlopend-krediet/