1. Een future is een termijncontract. Het is een financieel contract waarin de kopende en verkopende partij afspreken om op een vast moment in de toekomst een bepaalde hoeveelheid van een product te verhandelen tegen een vooraf bepaalde vaste prijs.

Een introductie in future contracten van de Khan Academy: