1. Op de geldmarkt worden kortlopende vermogenstitels verhandeld. Dit zijn voornamelijk effecten zoals aandelen en obligaties.