1. In-the-money is een term die vaak wordt gebruikt bij het handelen/beleggen met opties. Een in-the-money optie is een optie met een positieve intrinsieke waarde.