1 De intrinsieke waarde is de waarde van alle bezittingen van een bedrijf minus de schulden en verplichtingen.

2 In tegenstelling tot de nominale waarde van een munt (de waarde die op de munt staat) is de intrinsieke waarde de waarde van het metaal waaruit een munt is geslagen.

3 Bij callopties is de intrinsieke waarde de koers van de onderliggende waarde minus de uitoefenprijs. Bij putopties is de intrinsieke waarde de uitoefenprijs minus de koers van de onderliggende waarde.