Intrinsieke waarde

1 De intrinsieke waarde is de waarde van alle bezittingen van een bedrijf minus de schulden en verplichtingen.

2 In tegenstelling tot de nominale waarde van een munt (de waarde die op de munt staat) is de intrinsieke waarde de waarde van het metaal waaruit een munt is geslagen.

3 Bij callopties is de intrinsieke waarde de koers van de onderliggende waarde minus de uitoefenprijs. Bij putopties is de intrinsieke waarde de uitoefenprijs minus de koers van de onderliggende waarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.