1. Op de kapitaalmarkt worden vermogenstitels verhandeld in de vorm van aandelen en obligaties. Dit zijn langlopende kredieten met een loopduur vanaf twee jaar. Vermogenstitels met een looptijd die korter is dan twee jaar worden verhandeld op de geldmarkt.