1. John Maynard Keynes (1883-1946) was een Engelse econoom en is vooral bekend door zijn boek  The General Theory of Employment, Interest and Money. In dit werk bekritiseerde Keynes het heersende laissez-faire dogma uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Zijn werk heeft tot op heden grote invloed op de economische wetenschap. Belangrijke kanttekening is dat het huidige heersende economische paradigma, neo-keynesiaanse school, weinig van Keynes zijn originele theorie van doen heeft. Ondanks de naam van het huidige heersende paradigma. Keynes was geen liefhebber van het gebruik van wiskunde in de economische wetenschap. Iets wat heel duidelijk wordt in zijn briefwisselingen met de kwantitatieve Nederlandse econoom Tinbergen. Tegenwoordig is de economische wetenschap voor een groot deel gebaseerd op wiskundige economische modellen.