Lenen

1. Lenen is het in bruikleen nemen van goederen of valuta, welke op een later moment word teruggegeven of betaald met of zonder rente of andere vorm van vergoeding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.