1. Lenen is het in bruikleen nemen van goederen of valuta, welke op een later moment word teruggegeven of betaald met of zonder rente of andere vorm van vergoeding.