1. Het oversluiten van een lening is het overstappen naar een andere aanbieder, waaraan vaak een boeteclausule is verbonden. De hoogte van het renteverschil tussen de aanbieders bepaald of het oversluiten van een lening rendabel is.