1. Het monetarisme is een economische stroming dat een grote rol toekent aan geldt. Milton Friedman geldt als grondlegger van de stroming.