1. De Nationale Hypotheek Garantie zorgt ervoor dat bij het afsluiten van een hypothecaire lening de Stichting Waarborgfonds Eigen woningen garant staat voor de hypotheek. Het kost de hypotheeknemer een eenmalig bedrag maar hij krijgt hiervoor een korting op de rentevoet van de hypotheekverstrekker.