1. Neerwaarts risico is het premieverlies van een effect (derivaten, aandelen, obligaties etcetera) als de markt in een richting beweegt die niet wordt verwacht.