De Neo-Keynsiaanse economie is een stroming binnen de economische wetenschap die ideeën van Keynes overnam en de economische wetenschap probeert te vangen in wiskundige modellen. De stroming staat aan de basis van het huidige heersende paradigma in de economische wetenschap. Ook wel de neoklassieke stroming genoemd.