1. Er worden gesproken van een pensioentekort als er minder pensioen wordt opgebouwd dan mogelijk is. Een pensioentekort kan beperkt worden door gebruik te maken van de jaarruimte. De jaarruimte is de maximale aftrek die in een jaar als lijfrentepremie mag worden afgetrokken vanwege een tekort in de pensioenopbouw.

2. Pensioentekort, een tekort in het opgebouwde of nog op te bouwen pensioen welke maandelijks zal worden uitgekeerd na het met pensioen gaan.
Bron: http://www.brandnewday.nl/pensioen.html