1. Een persoonlijke lening is een consumptieve kredietvorm die in één keer wordt uitgekeerd. De persoonlijke lening wordt maandelijks afbetaald over een vaststaand aantal termijnen. Het maandelijkse bedrag bestaat maandelijks uit een rentecomponent en een deel aflossing.

2. Persoonlijke lening / Lening / Lenen. Een kredietvorm welke (extra) financiële ruimte geeft aan de afnemer van de persoonlijke lening.
Bron: http://www.frisia.nl/onze-leningen/persoonlijke-lening