1. Met een rechtsbijstandverzekering verzekert een persoon zich van ondersteuning bij eventueel rechtsverkeer. Met andere woorden, de verzekerde verzekert zich van ondersteuning van juristen en advocaten bij geschillen.