1. Time decay beschrijft hoe de waarde van een derivaat vermindert met het verstrijken van de tijd.