1. Verzekering. Een verzekering is een manier om een risico af te dekken. Dit kan het af dekken zijn van een risico dat iemand niet wil of kan dragen. De verzekering wordt afgesloten tussen een verzekeringsmaatschappij en een afnemer.

2. Verzekering / Zorgverzekering / Autoverzekering / Inboedelverzekering / Overlijdensrisicoverzekering/ Een verzekering is het afkopen/dekken of gedeeltelijk afkopen/dekken van eventuele kosten in de toekomst. d.m.v. het afsluiten van een verzekering worden kosten gedeeltelijk of geheel vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
Bron: http://www.sum.nl