1. De yield is de coupon rate van een obligatie. Dit is de kasstroom waar de obligatie recht op geeft uitgedrukt in een percentage.