1. De zorgverzekering 2014 is een verzekering voor alle inwoners van Nederland voor medische kosten. Voor de zorgverzekering van 2014 gaan er enkele wijzigingen plaatsvinden. Deze zullen op Prinsjesdag 2013 bekend worden gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen er geen behandelingen uit het basispakket.

2. Zorgverzekering 2014 / zorgverzekering 2015 / zorgverzekering 2016. Nieuwe vorm van de basis zorgverzekering waarvan de wijzigingen worden bekend gemaakt op Prinsjesdag door koning Willem Alexander van Oranje Nassau.
Bron: http://www.sum.nl