1. De ziektekostenverzekering of zorgverzekering is een verplichte verzekering voor Nederlandse inwoners. De zorgverzekering dekt (deels) de kosten voor medische behandeling, medicijnen, hulpmiddelen of voorzieningen die op medische grond nodig zijn.

2. Zorgverzekering / ziektekostenverzekering, een verzekering, welke in Nederland voor elke burger verplicht is. Elke Nederlander heeft een zogenoemde “basis zorgverzekering”. Naast het basis pakket kan elke verzekerde er voor kiezen om een aanvullend pakket af te sluiten om bepaalde kosten te dekken.
Bron: http://www.sum.nl

Een cryptobeginner? Dan is het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce de ideale plek om te starten

Ontvang jij al rente op jouw crypto?

Dit kan nu bij de volgende aanbieders