De Federal Reserve kan de wereldwijde deflatoire crisis misschien wel het beste bestrijden door goud te kopen, want daarmee stijgt de waarde van de goudreserves van centrale banken. Dat schrijft Harley Bassman van obligatiebelegger PIMCO in zijn nieuwste column. Het huidige beleid van negatieve rentes is volgens Bassman niet alleen ineffectief, maar mogelijk zelfs schadelijk voor de Amerikaanse economie. Hij is niet de enige bij PIMCO die er zo over denkt, want ook zijn collega’s Scott Mather en Mihir Worah hebben in eerdere columns al gewaarschuwd voor de gevaren van dit monetaire beleid.

Goud kopen beter alternatief dan negatieve rente?

In plaats van de wereldwijde valutaoorlog verder aan te jagen met nog meer negatieve rente en monetaire verruiming zouden centrale banken het over een compleet andere boeg moeten gooien. En daarmee doelt Bassman niet op het rondstrooien van ‘helikoptergeld’, maar op het kopen van fysiek goud. Daardoor stijgt de goudprijs en daarmee de reserves van centrale banken. Uit zijn column…

Tussen de crash van de aandelenmarkt in oktober 1929 tot vlak voor het aantreden van president Franklin Delano Roosevelt in 1933 daalde het Amerikaanse bbp met bijna 43%. In dezelfde periode daalden de consumentenprijzen met bijna 24%.

Wat toen gebeurde kan gezien worden als een zeer extreem politiek besluit. In april 1933 introduceerde de Amerikaanse overheid ‘Executive Order 6102’, waarmee het voor Amerikaanse burgers verboden werd goudbaren of gouden munten te bezitten. Men riskeerde een gevangenisstraf van vijf jaar en leverde daarom het goud in bij de overheid tegen de officiële koers van $20,67 per troy ounce. Het goed dat toen ingeleverd werd kwam in een speciaal te bouwen faciliteit – Fort Knox.

De Gold Reserve Act van 1934 verhoogde de officiële goudprijs naar $35 per troy ounce, een stijging van bijna 70%. De positieve effecten waren vrijwel meteen zichtbaar. In de drie jaren van januari 1934 tot en met december 1936 groeide het bbp met 48%, steeg de Dow Jones index met bijna 80% en – wat het meest interessant is voor dit thema – steeg de inflatie weer naar 2% op jaarbasis. En dat ondanks een landelijke werkloosheid die rond de 18% schommelde.

[…]

In de context van het totaal verlamde politiek-fiscale landschap en de gekte rondom de Amerikaanse verkiezingen, hoe gek is het dan om te suggereren dat de Federal Reserve dit succes uit het verleden moet herhalen door publiekelijk aan te kondigen een aanzienlijke hoeveelheid goud te kopen tegen een goudkoers die veel hoger ligt dan de prijs van vandaag de dag, bijvoorbeeld $5.000 per troy ounce? Dit is makkelijk uit te voeren, je hoeft alleen maar de bezitters van goud in staat te stellen direct hun goud te verkopen aan de verschillende regionale kantoren van de Federal Reserve of aan een aantal geautoriseerde goudhandelaren.

Ik geef toe, het is bijna te zot voor woorden om dit te plaatsen onder het PIMCO logo, maar ik ben er zeker van dat negatieve rentes tien jaar geleden een soortgelijke reactie zouden uitlokken. Maar als je er nog eens goed over nadenkt zou dit wel een elegante oplossing zijn, omdat je hiermee het zogeheten ‘prisoners dilemma’ van buitenlandse valuta oplost. Een grootschalige aankoop van goud heeft het potentieel de inflatieverwachting sterk te laten stijgen, zowel in binnen- als buitenland.

pimco

[…]

De Amerikaanse dollar zou als gevolg hiervan wat kunnen verzwakken ten opzichte van andere valuta, maar andere centrale banken zouden hetzelfde kunnen doen. Ook zij kunnen besluiten goud te kopen, net zoals verschillende centrale banken elkaar volgen op het pad van QE en negatieve rentes. De impact van goud kopen door centrale banken is dat het de prijs verhoogt van een breed erkende ‘store of value’, een status die het edelmetaal nog steeds heeft, ondanks het feit dat de VS de goudstandaard in 1971 heeft losgelaten. Dit is een levendig contrast met de relatief onzichtbare inflatie van financiële activa, dat het perverse neveneffect heeft van een groeiende inkomensongelijkheid.

Velen zullen dit idee van centrale banken die goud kopen verwerpen als absurd, als een andere vernuftige manier om geld bij te drukken. Waarom zou een centrale bank dan geen olie, huizen of andere hard assets kopen? En waarom zou je je druk maken om goud, als je ook gewoon ‘helikoptergeld’ kunt proberen? Op dat eerste zou ik willen antwoorden dat alleen goud voldoet als vorm van geld. Op dat tweede zou ik willen zeggen dat een fiscaal compromis van die orde vergelijkbaar is met dagdromen in Washington.

Laten we eerlijk zijn: de meeste mensen dachten een paar jaar geleden dat ook negatieve rente geen enkele zin zou hebben. Toch wordt het nu al geïmplementeerd door zes verschillende centrale banken, terwijl de effectiviteit van dit beleid amper bewezen is. Een plan om goud te kopen klinkt misschien als een sprookje, maar het bijzonder hiervan is dat het werkelijk gebeurd is met positieve effecten op de Amerikaanse economie.

gold-dollar

Bassman (PIMCO): “De Federal Reserve moet overwegen goud te kopen”