De prijsvorming en de stroom van goud

Tot op heden heeft de goudprijs nog nooit volledig gecompenseerd voor 100 jaar aan devaluerende valuta. Daardoor zijn we gaan geloven dat de dollar beter is dan goud, een geloof dat kon groeien dankzij de kunstmatige bevriezing van de goudprijs. Het internationale monetaire systeem op basis van de dollar dicteert nog steeds voor de hele wereld wat de gepaste goudprijs moet zijn. De private goudmarkten zijn nog niet in staat geweest om de goudwaarde vrij te laten bewegen. Privaat goud kan nog steeds niet bepalen of een valuta een goede waardeopslag is voor de korte termijn.

Er is echter nog steeds een instituut dat in staat is de goudprijs op dit niveau te houden, zodat de private en publieke goudstromen onder controle gehouden kunnen worden. En dat instituut kan niets anders zijn dan de Bank of International Settlements (BIS) als coördinator van de goudreserves van centrale banken over de hele wereld.

Goud onder controle

Tijdens de Londen Gold Pool wisten centrale banken ook de prijsvorming van goud en de stromen van zowel publiek als privaat goud onder controle te houden. Volcker, Greenspan en Bernanke gaven de langverwachte herwaardering van goud geen enkele kans. Meer recent slaagde ook de ECB er niet in de geleidelijke herwaardering van goud, die rond 1999/2001 in gang werd gezet, te continueren. Dat terwijl het balanstotaal van de Federal Reserve explosief groeide (+500%). Hoewel het balanstotaal van de ECB vanaf 2011 begon te dalen bleef de goudreserve op de activazijde van de balans 15% van de totale activa.

De balansen van de Federal Reserve en de ECB divergeerden in 2011, op de top van de goudprijs van $1.925 per troy ounce.

Balanstotaal ECB en Federal Reserve

Balanstotaal ECB en Federal Reserve

Afspraken

Het is meer dan waarschijnlijk dat hier formeel of informeel op het niveau van de BIS afspraken over zijn gemaakt. Net zoals de ECB en de Federal Reserve in 1999 het Washington Gold Agreement (WAG) opstelden en ondertekenden, vlak nadat de ECB en de Europese Monetaire Unie (EMU) was opgericht. De nadruk lag oorspronkelijk op -Washington-, maar de overeenkomst werd hernoemd naar Central Bank Gold Agreement (CBGA) toen het Verenigd Koninkrijk uit de WAG stapte. Ook dit is een indirecte indicatie dat de overeenkomsten tussen de euro en de dollar genomen op het niveau van de BIS gesloten worden. De Europese Monetaire Unie zou het niet overleefd hebben als de Federal Reserve niet bereid was geweest gigantische valutaswaps te sluiten met de ECB. Die valutaswaps wisten een totale ineenstorting van de EU/EMU in de financiële crisis van 2008 en 2009 te voorkomen. De euro en de dollar waren gered…

We kunnen ons dan ook inbeelden dat de BIS geen enkel bezwaar heeft tegen de goudstromen richting China, op voorwaarde dat Aziaten de goudprijs niet omhoog stuwen zonder toestemming van de dollarmacht in de BIS. We zagen dezelfde dynamiek in de goudstromen richting het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië) in ruil voor het behoud van de petrodollar ten tijde van de oliecrisis vanaf de jaren ’70. De gespreide repatriëring van de Duitse goudreserves hebben daarom ook geen invloed op hoe de BIS de goudprijs weet te managen.

Als het stelsel van centrale banken beslist de BIS op ieder moment welke goudprijs gepast is. In andere woorden, welke goudprijs het meest geschikt is voor het soepel functioneren van het internationale systeem van vlottende valuta.

China

De hoofdvraag blijft hoe lang China de goudprijzing door de BIS nog wenst te accepteren. Hoe lang kan China opbloeien en haar economie uitbreiden met de alsmaar stijgende tekorten en stagnerende economieën van het Westen!? Dat is voor het pragmatische en mercantilistische China de voorwaarde voor het tolereren van de superioriteit van de dollar en de ferme grip die het dollarregime heeft op de goudwaardering. China is een groot wereldrijk dat is uitgesloten van Westerse internationale organisaties (IMF, Wereldbank). Twee wereldrijken kunnen nooit tegelijkertijd de wereld regeren.

De Westerse en de Oosterse attitude ten aanzien van de status van goud zijn compleet tegenovergesteld. Europa beweegt zich daar ergens tussenin. De dagen van de Westerse financiële industrie (aandelen, obligaties, enzovoort) als waardeopslag zijn geteld. Goud, het metaal dat een waarde reserve vertegenwoordigt, is nog steeds de enige antithese van onproductieve schuld. En alle kredieten in het Westen zijn onproductieve schuld geworden, omdat het disfunctionele Westerse economische systeem alleen nog maar door schulden gedreven wordt.

Dat is waarom het Westen haar goud de facto volledig moet integreren in haar financiële en monetaire systeem, middels een voortdurend foutieve elektronische beprijzing van de objectieve waarde van goud. Het Oosten wil goud op een andere manier waarderen, buiten het systeem van financieel kapitalisme en zonder enige koppeling aan welke munt dan ook. Precies wat Wim Duisenberg zei in zijn speech ter gelegenheid van de introductie van de euro. China promoot goud voor haar burgers als een instrument om vermogen UIT het systeem te halen. Dat terwijl het Westen iedereen aanspoort vermogen op te slaan in aandelen, obligaties en tal van andere gefabriceerde financiële producten.

Nieuwe monetaire orde

De hele wereld verlangt naar een nieuwe monetaire orde, één die al een behoorlijk lange tijd wordt uitgesteld. Toch heeft niemand enig idee hoe dat monetaire systeem eruit zal komen te zien en hoe ze een einde kan maken aan de systematische onbalans in het wereldwijde economische systeem van Westerse tekorten en Oosterse overschotten. Het Westen weet zich geen raad met haar systematische geldbubbels en de evoluerende manie van goedkoop geld (extreem lage rente).

Voorlopig speelt het Oosten dit absurde Westerse spel mee, terwijl ze ondertussen goud koopt van het Westen. Dat gaat door totdat het Westen voldoende goud heeft op nieuwe regels af te dwingen. Bedenk goed dat het regerende dollarimperium oorspronkelijk over 28.000 ton aan goudreserves beschikte. Wat is daar nog van over na decennia van goud exporteren, eerst naar Europa (Charles de Gaulle) en het Midden-Oosten en nu naar het Verre Oosten?

Op geopolitiek gebied is de militaire orde van de VS aan het verschrompelen. Dat is waarom het Oosten zich niet zal schikken als de VS een nieuwe monetaire order dicteert. De nieuwe monetaire orde wordt weer goud. Het Oosten is niet alleen bezig goud te kopen, ook zal ze spoedig de waarde van goud opstuwen door het edelmetaal te erkennen als ruilmiddel in de handel. Een fysieke ruil van waarde voor waarde. De absurde promotie van crypto currencies zal de evoluerende herwaardering van goud niet verhinderen.

Het opdrogen van de wereldwijde fysieke goudmarkt is een illusie. Schaars goud zal altijd blijven stromen tussen de sterke en zwakke handen, van regio’s met tekorten naar de regio’s met overschotten. De stromen van goud hebben geen directe invloed op de goudprijs en de dynamiek van goudprijzing. De waarde van goud wordt niet direct beïnvloedt door de dynamiek van vraag en aanbod, via de prijsvorming in de papieren goudmarkt. Goud functioneert nooit als een industriële grondstof.

Alle bezitters van alle soorten dollarschulden zullen crescendo geconfronteerd worden met verschillende vormen van depreciatie. Zij die zich bewust zijn van het constante en toenemende gevaar van een economische aanval op het dictatoriale dollarregime kiezen voor de bescherming van fysiek goud. De ECB was de eerste centrale bank die haar goudreserves naar de marktprijs waardeerde. Het is deze dynamiek die goud steeds waardevoller maakt tegenover alle gemanipuleerde derivaten van goud. Het in toenemende mate door schulden gedreven Angelsaksische dollarregime verliest nu in rap tempo de loyaliteit van velen die het systeem eerst ondersteunden. Het wereldwijde zwaartepunt van de macht verschuift in toenemende mate van het heersende Westen naar het Oosten. We kunnen deze harde realiteit maar beter snel onder ogen zien.

Conclusie

De dagen van het Westerse financiële Rothschild kapitalisme zijn geteld. De opkomst van het Oosterse economische kapitalisme heeft nog een lange weg te gaan. De toenemende stroom van goud van West naar Oost over de afgelopen decennia is nu meer dan overduidelijk zichtbaar. De nieuwe waardering van goud, buiten het dollarsysteem, zal hier automatisch uit volgen. De wereld zal de dollars terugsturen naar de afzender.

Tot op heden accepteert de wereld nog steeds de reserve status van de dollar. Onder deze omstandigheid zou de correcte goudprijs de 15% goudreserve van alle centrale banken in de wereld moeten zijn: $3.125 per troy ounce. Zodra de dollar niet meer door centrale banken geaccepteerd wordt als reserve zal de waarde van goud in termen van valuta een veelvoud zijn van de $3.125 per troy ounce (naar huidige koopkracht). Bedenk goed dat de goudprijs in dollars sinds 1971 zeventig procent meer gestegen is dan de Dow Jones index.

Goudprijs versus Dow Jones sinds 1971

Goudprijs versus Dow Jones sinds 1971

Door: 24 karaat

(Dit artikel verscheen eerder in het Engels op het weblog van Koos Jansen)

Disclaimer: De artikelen van gastschrijver 24 karaat zijn op persoonlijke titel geschreven en hoeven daarom niet altijd de visie van Marketupdate te vertegenwoordigen. Marketupdate geeft geen beleggingsadvies en de artikelen van 24 karaat moeten ook niet als zodanig worden aangemerkt. Marketupdate heeft geen geld ontvangen of betaald voor de bijdragen van 24 karaat.

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *