1. Vermogensbeheer is het beheren van vermogen van derden door een gespecialiseerde partij. Het gaat voornamelijk om grotere bedragen. Zowel particulieren als collectieven laten hun vermogen beheren door gespecialiseerde vermogensbeheerders.

2. Vermogensbeheer / vermogensbeheerders / beheerd vermogen. Activiteiten gericht op het in stand houden, dan wel verbeteren van het vermogen.
Bron: http://www.optimix.nl/