Column: Repareer het dak wanneer de zon schijnt

Het is alweer jaren geleden dat de wereldeconomie zo’n uitbundige groei liet zien als nu. Dat is verheugend, maar daarmee zijn de zorgen niet weg. Zal de groei houdbaar blijken wanneer de investeringen niet aantrekken? Dat probleem speelt vooral in de zogeheten ontwikkelde landen. Zijn de schuldenbergen ondertussen niet te hoog geworden voor een houdbare groei, zoals de OESO vreest. Blijdschap is met andere woorden op zijn plaats, maar voor tevredenheid is absoluut ruimte.

Bedrijfsschulden blijven groeien (Bron: Financial Times)

Meer economische groei

Volgens de OECD groeit de wereldeconomie dit jaar 3,6% – tegenover 3,1% in 2016 – en zit er voor komende jaar 3,7% in het vat. Hiermee zijn we terug op het gemiddelde van de periode 1990 – 2007. De koplopers zijn landen als India en China! Maar zoals gezegd, de zorgen zijn allesbehalve voorbij. In de G7 landen ligt het niveau van de investeringen nog steeds beneden het niveau van de jaren voor de crisis en de groei van de arbeidsproductiviteit ligt behoorlijk onder dat van de periode 1995 – 2007.

Ook de verhouding van de bedrijfsschulden tot het bruto binnenlands product wekt zorgen op. Die schuld is in de Eurozone en in de VS sneller gegroeid dan de voorraad productieve kapitaalgoed. Veel corporates hebben schulden gemaakt om aandelen in te kopen om zo de koers van het aandeel te steunen. Financial engineering is het gevolg van de belastingvoordelen die het bedrijven oplevert, maar ook van de relatie tussen koersontwikkeling en het salaris van het topmanagement.

In veel ontwikkelde landen gaat ook de particuliere sector zwaar gebukt onder de schuldenlast. Daar is geen sprake van in de opkomende markten, maar daar hebben ze andere problemen. De schuldenlast van bedrijven is hoog en vaak ook nog eens genoteerd in vreemde valuta. Vooral is China is de schuldenlast van bedrijven extreem hoog. Door die hoge schulden van bedrijven staat de kwaliteit van de bedrijfsobligaties onder druk. Aan hoge schulden zijn risico’s verbonden. Er zit waarschijnlijk veel vermogen bij zogeheten zombiebedrijven.

Het is ook een vuistregel dat nog meer krediet op den duur contraproductief werkt en ook nog eens de ongelijkheid vergroot. Een groot gevaar is ook dat een opkruipende rente de schuldenlast onbeheersbaar maakt, met als gevolg een nieuwe crisis die in feite een voortzetting zal zijn van de afgelopen financiële crisis.

Van bankkredieten naar obligaties

Het goede nieuws is echter dat veel bedrijven niet langer leunen op bankkredieten, maar op bedrijfsobligaties. Veel banken zijn nog steeds niet in staat grote verliezen te incasseren. Het feit dat hun rol kleiner is geworden komt de economie alleen maar ten goede en maakt die weerbaarder. Dat wil weer niet zeggen dat bedrijfsobligaties geen risico’s in zich dragen. In de opkomende markten is er het valutarisico aan gekoppeld. Als grote bedrijven omvallen, dan kunnen ondanks alles banken toch nog in de problemen komen. Grote verliezen op bedrijfsobligaties kunnen een run op obligatiefondsen teweegbrengen met alle negatieve gevolgen van dien.

Waarom zou de rente omhoog kunnen? Een sterkere economische groei zou een mooie aanleiding zijn. Een minder prettige reden zou een oplopende inflatie kunnen zijn. Centrale banken zouden zich dan genoodzaakt zien om de rente te verhogen. Ervaringen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw leren dat zulks gepaard kan gaan met een golf aan faillissementen en een sterk afnemende groei.

Sommige insiders zijn echter bang, dat centrale banken nu bijna geen ammunitie meer hebben om effectief op te treden. Kortom, het huidig hoge schuldenniveau maakt het er voor centrale banken niet gemakkelijker op. Het is daarom nu meer dan ooit tijd om de schuldenlast te verlagen. Dat kan door schuld belastingtechnisch minder gunstig te behandelen. Dat maakt het minder aantrekkelijk om schulden te maken om de koers omhoog te werken.

Schuldgroei versus nieuwe investeringen (Bron: Financial Times)

Deleveraging en hogere buffers

Buffers bij banken zouden omhoog moeten om ze minder kwetsbaar te maken. Opkomende landen zouden ontmoedigd moeten worden om in vreemde valuta te lenen. En passant zouden er meer inspanningen verricht moeten worden om publieke en private investeringen aan te jagen, waardoor de opleving meer handen en voeten krijgt. Overheden kunnen hierin het voortouw nemen met investeringen in infrastructuur, in kennis en in nieuw technologieën.

Natuurlijk is de oorlog niet definitief gewonnen als de schulden omlaaggaan en de investeringen omhoog. Er zijn andere dreigingen zoals instabiele politieke verhoudingen of een aantasting van het liberale handelsklimaat door een groeiend protectionisme. Het helpt echter wel als er een echt begin gemaakt wordt met de afbouw van de veel te hoge onproductieve private schuld.

Cor Wijtvliet

corwijtvliet-logo

Deze bijdrage is afkomstig van www.corwijtvliet.nl

Disclaimer: Bovenstaand artikel is geen professioneel beleggingsadvies en het is ook geen uitnodiging om te gaan beleggen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het artikel is louter de persoonlijke mening van de auteur.

Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is onafhankelijk adviseur en expert voor Crash-Investor en auteur van Wijtvliets Investment Insider. Dr. Cor Wijtvliet is een zeer gerespecteerd, onafhankelijk analist die al 30 jaar succesvol actief is als analist, onderzoeker en adviseur.

4 gedachten over “Column: Repareer het dak wanneer de zon schijnt

 • 19 december 2017 om 12:39
  Permalink

  De groei is NEP, en door schulden gedreven, de uitholling van de Euro is een feit, Nu is het wachten op de grote correctie!!!

  Beantwoorden
  • 20 december 2017 om 14:19
   Permalink

   De schuld gedreven economische groei begint nu ook grondstoffen te bereiken. Volgens mij is dat traditioneel de laatste fase van een opwaartse cyclus. Daarvan profiteert blijkbaar niet alleen palladium (voor gebruik in de auto-industrie), maar ook kobalt en lithium (voor de productie van gesubsidieerde elektrische auto’s).

   Als die grote correctie komt kun je denk ik maar beter goed gepositioneerd zijn in liquide middelen en edelmetalen.

   Beantwoorden
 • 19 december 2017 om 21:29
  Permalink

  De hoge koopkracht en lage inflatie is de grote drijfveer voor een gezonde economie en schulden quote.De koopkracht wordt bewust ondermijnd door de €urocraten/ECB via import van onproductieve vreemdelingen/gelukzoekers welke loon-concurrentie aangaan met de autochtone werknemers. Tegelijk slaat de robot-nano-blockchain-algoritmische enz. ontwikkeling toe. De inflatie is opzettelijk gemanipuleerd en is veel hoger dan €urostat toegeeft. Hierdoor neemt voor Jan Modaal/Piet Minima ook de koopkracht af. Het stiekeme en rigoureus belasting beleid knijpt de koopkracht verder af, door export van belastinggeld/subsidies naar het buitenland. Dit systeem is onhoudbaar!

  Beantwoorden
  • 20 december 2017 om 14:24
   Permalink

   De koopkracht wordt kunstmatig opgedreven door het feit dat bijna iedereen zo makkelijk krediet kan krijgen, bijvoorbeeld voor het kopen van een huis, een nieuwe auto of een verbouwing.

   Door de stijgende huizenprijzen voelen we ons allemaal rijk en dat is denk ik ook de reden waarom het CBS geen voortekenen ziet van een economische crisis. Voor mij een reden om me nog iets meer zorgen te maken.

   https://www.nu.nl/economie/5056970/cbs-ziet-geen-voortekenen-van-economische-crisis.html

   Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.