Aleppo is na een jarenlange strijd eindelijk weer volledig in handen van het regeringsleger. Daarmee is volgens de Washington Post een einde gekomen aan “de droom van meer democratie in Syrië”. Waar bestond dat gedroomde “meer democratische Syrië” dan wel uit?

Om te beginnen is in Aleppo nooit een opstand geweest tegen president Assad. Maar in 2012 werd de stad met grof geweld ingenomen door jihadistische groepen die gelieerd waren aan Al-Qaeda. De burgers van Aleppo werden vervolgens onderworpen aan Sharia-wetten, openbare onthoofdingen, stenigingen en geweld tegen vrouwen. De economie van de stad werd stilgelegd, de machines uit de fabrieken werden op de zwarte markt in Turkije verkocht, er brak hongersnood en ziekte uit en ongeveer 300.000 inwoners kwamen in de afgelopen vier jaar om het leven. Dat is de “droom van een meer democratisch Syrië” volgens een van de meest “vooraanstaande kranten van de VS”?

Dezelfde schaamteloze onzin hoorden we gisteren uit de mond van Samatha Power, de Amerikaanse VN-afgezant:

“The Assad regime and Russia appear dead set on seizing every last square inch of Aleppo by force, no matter how many innocent bodies pile up in their wake, Aleppo will join the ranks of those events in world history that define modern evil, that stain our conscience decades later. Halabja, Rwanda, Srebrenica, and, now, Aleppo.”

En tegen de Syrische en Russische afgezanten:

“Is there literally nothing that can shame you? … Is there nothing you will not lie about or justify?”

Selectieve verontwaardiging

Terwijl ze deze woorden sprak ging haar land verder met het bewapenen van terroristen van de ergste soort, die net als in Aleppo “democratische dromen” brengen. En terwijl ze dit sprak, bestookte haar land de Iraakse stad Mosul, slechts vijfhonderd kilometer ten oosten van Aleppo, waar een miljoen mensen op de vlucht zijn en waar duizenden doden vallen.

Terwijl Samantha Power de moraalridder uithangt bij de VN, probeerde haar land een wapendeal met Saudi-Arabië ter waarde van ruim dertig miljard dollar te sluiten, wapens die door dat land in Jemen worden gebruikt om alleen al de afgelopen maanden 11.000 doden te veroorzaken en een hongersnood die een miljoen mensen direct bedreigt.

Syrische, Iraanse en Russische troepen maken intussen het heroverde gebied vrij van mijnen. Duizenden landmijnen. Allemaal Amerikaanse landmijnen…

Terug naar Aleppo. In Aleppo was niets aan de hand, tot de VS ruim een miljard dollar stak in het bewapenen van tuig, want iets anders is het niet. Tuig dat in naam van de VS steden en kunstschatten vernielt, een vluchtelingenstroom op gang brengt, in koelen bloede mensen onthoofdt en hele landen plundert. De kopstukken ontvangen hun salaris rechtstreeks uit de VS en poseren trots op de foto met senator en voormalig presidentskandidaat John McCain, die in 2014 ook Oekraïne al hielp omvormen tot een gewelddadige schurkenstaat.

Moreel gezag

Samantha Power sprak in de Veiligheidsraad over gewelddadigheden in Syrië die volgens haar vergelijkbaar zijn met Halabja, Srebrenica en Rwanda. Gelukkig kreeg ze het enige juiste antwoord van de Russische afgezant Klimkin: “Uw land is niet in de positie om moraal gezag te doen gelden”.

Powers vergat namelijk Vietnam, Cambodja, Laos, Gaza, Irak en ontelbare andere tonelen van Amerikaanse oorlogsmisdaden in landen die nooit een bedreiging vormden voor de Amerikaanse veiligheid. Zullen we het even hebben over clusterbommen, vermomd als speelgoed zodat kinderen ze meenemen? Verarmd Uranium? Witte Fosfor? Martelprogramma’s in “black sites”? Het vermoorden van staatshoofden, het vernietigen van democratieën en het installeren van dictators?

En hoe zit het met die “Internationale coalitie” onder leiding van de VS? Waar waren die toen Aleppo werd ingenomen? Homs? Twee keer Palmyra? Geen schot is er door de Amerikanen gelost, vliegtuigen bleven aan de grond. De enige acties die vermeldenswaardig zijn, was de Amerikaanse steun aan hun terroristen en moordenaars.

De laatste weken loopt de hypocrisie in Washington en daarmee in ons West-Europa de spuigaten uit. En dat heeft dan weer te maken met de verkiezing van Donald Trump, die best met Rusland wil samenwerken om het internationale terrorisme aan te pakken en die wil stoppen met al die proxy-oorlogen waar zijn voorganger zoveel schade en leed mee heeft aangericht – zonder ook maar één ander resultaat dan de zelfverrijking van de wapenindustrie en de maffia die van de chaos profiteert.

En daar zitten de broodheren van The Washington Post en Samantha Power en John McCain. De kliek die onder het Obama-regime niets goeds bracht voor de wereld, alleen chaos en vernietiging. Tijd voor een nieuw Neurenberg.

Door: Olav ten Broek