Minder pensioenfondsen verlagen premie

Uit een nieuw rapport van de Nederlandsche Bank blijkt dat 29 pensioenfondsen met ingang van 1 april dit jaar een verlaging van het pensioen zullen doorvoeren. Dat zijn er negen minder dan op basis van de schattingen van eind januari werd verwacht. De Nederlandsche Bank schrijft dat vooral bijstortingen door de werkgever een positieve bijdrage hebben geleverd.

De gemiddelde verlaging van de pensioenen blijkt ook minder groot dan eerder werd aangenomen, namelijk 1,3%. Vorig jaar hield men nog rekening met een verlaging van 1,7%. Het aantal gepensioneerden dat te maken krijgt met een verlaging van het pensioen is aanzienlijk kleiner geworden. Rekende men een jaar geleden nog op 700.000 gepensioneerden, nu zijn dat er 200.000.

Pensioenfondsen zien dekkingsgraad stijgen

Door stijgende aandelenkoersen is de dekkingsgraad bij veel pensioenfondsen sterk verbeterd. Tussen eind 2012 en eind 2013 steeg die van 102 naar 110 procent. Sommige pensioenfondsen staan er zo goed voor dat ze weer kunnen indexeren of een eerder doorgevoerde pensioenverlaging ongedaan kunnen maken.

Of pensioenfondsen op de lange termijn voldoende middelen in kas hebben valt nog te bezien. De verwachting is dat de rente nog een lange tijd zeer laag zal blijven, waardoor beleggingen in vast renderende waardes als staatsobligaties maar weinig opleveren.

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt, maar is dat voldoende?

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt, maar is dat voldoende?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.