Vertrouw niet alleen op traditionele informatiebronnen, maar zoek ook via alternatieve nieuwsbronnen naar informatie. Dat is de boodschap die JP Morgan analist Marko Kolanovic onlangs gaf in zijn vooruitblik voor 2017. In zijn vooruitblik schrijft hij onder andere over de sterkere dollar en de stijgende rente, maar het meest interessant was de laatste passage uit zijn betoog:

“Geopolitieke ontwikkelingen zouden gepeild moeten worden aan de hand van zowel traditionele als niet-traditionele bronnen (zoals big-data sentimentsindicatoren, onafhankelijke media, enzovoorts), aangezien veel traditionele databronnen de geopolitieke ontwikkelingen van het afgelopen jaar niet aan zagen komen.”

De woorden zijn op verschillende manieren te interpreteren, maar het lijkt erop dat Kolanovic hier doelt op het verschil in berichtgeving tussen de reguliere media en de alternatieve media. Misschien moeten we vaker op valse nieuwssites kijken om de andere kanten van een verhaal te lezen in een tijdperk van ‘gelijkgeschakelde’ media.