Achterstanden op terugbetaling studieschuld in de VS lopen op

Kredietbeoordelaar Fitch kwam een paar dagen geleden met een opmerkelijk bericht, waarin ze schrijft dat de betalingsachterstanden op studentenleningen in de VS steeds groter worden. Bij 27% van alle uitstaande studentenleningen zou er al een achterstand zijn van 30 dagen. Met een totale uitstaande studieschuld in Amerika van meer dan $1 biljoen hebben we het dus over een bedrag van ongeveer $270 miljard. Fitch is van mening dat de betalingsachterstanden een risico beginnen te vormen voor beleggingsproducten die gebaseerd zijn op dergelijke leningen, zogeheten asset-backed securities (ABS).

Fitch wijst de hoge werkloosheid aan als de primaire oorzaak voor de wanbetaling. De betaalbaarheid van de schulden hangt niet zo zeer samen met de rente, want die is nog relatief laag, maar met het simpele gegeven dat veel studenten niet het inkomen hebben gekregen waarop ze gehoopt hadden na het behalen van hun diploma. De officiële werkloosheid in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 24 jaar is volgens het Bureau of Labor Statistics 14%, maar andere cijfers laten zien dat er volgens de ruimere definitie van werkloosheid ongeveer 46% van de jongeren van 18 tot en met 24 jaar geen werk heeft, te weinig uren kan maken of werk beneden hun opleidingsniveau uitvoert.

De enorme studentenschuld is opgebouwd in de jaren van economische voorspoed, waarin studenten na het behalen van hun diploma een goede baan konden krijgen met een dito salaris. Die belofte gaat niet meer op, maar de schuld blijft altijd staan. Dat er nu al $270 miljard aan studentenleningen wordt getroffen door achterstallige betalingen belooft niet veel goeds. De Amerikaanse bevolking kan als geheel opdraaien voor deze potentiele financiële strop, want een groot deel van de studentenleningen is verstrekt met garanties van de overheid.

Gemiddelde schuld is $23.300, maar uitschieters naar boven zijn erg groot

Per student staat er gemiddeld een schuld van $23.300 open, maar dit gemiddelde geeft geen goed beeld van de feitelijke situatie. Zo ligt de mediaan, de middelste waaeming in volgorde van klein naar groot, 'slechts' op $12.800. De verdeling is dus bijzonder scheef, waarbij een kleine groep studenten veel meer schuld open heeft staan dan die gemiddelde $23.300. Zo blijkt 10% van de studenten met een studieschuld voor meer dan $54.000 in het rood te staan. Een aantal studenten (3,1% van het totaal), staat met zes cijfers in het rood (+ $100.000). Nog eens 0,45% (omgerekend 167.000 studenten), heeft zelfs een schuld van meer dan $200.000 opgestapeld gedurende de studententijd.

Omdat studenten in de VS het terugbetalen van de schuld kunnen uitstellen tot na het behalen van het diploma kunnen de werkelijke problemen in de toekomst nog veel groter worden. Veel studenten die nu nog aan het studeren zijn kunnen niet worden gerekend tot de groep van wanbetalers, terwijl het van een aantal van hen wel duidelijk is dat ze niet het geld hebben om de schulden af te betalen. De werkelijke omvang van de betalingsproblemen kan dus nog wel eens veel groter zijn dan van 'normaal' consumentenkrediet bij banken en creditcardmaatschappijen. Dit verklaart ook het grotere aantal wanbetalingen in de leeftijdscategorie van 30-39 dan in de categorie onder de 30 jaar.

In totaal wordt 47% van de studentenleningen niet terugbetaald, deels voor studenten die pas later in de toekomst gaan beginnen met het terugbetalen van de schuld en deels voor afgestudeerden die simpelweg het geld niet bij elkaar kunnen krijgen om de maandelijkse aflossing te kunnen voldoen. Bij 17,6% van de studenten bleef de studieschuld gelijk van het tweede tot het derde kwartaal van 2011, bij 29,1% groeide de studieschuld door het aannemen van nieuwe leningen of het opstapelen van rentelasten. In totaal zijn er ongeveer 37 miljoen Amerikanen die gebruik maken van studentenleningen, bijna 10% van de totale bevolking van het land.

Landelijk probleem

De studieschuld van de jongere Amerikanen vormt een probleem voor jong en oud, want alle schulden die niet betaald worden en die in de toekomst als verbeurd moeten worden verklaard komen op het bordje van de belastingbetaler te liggen. Ook hangt de studieschuld als een molensteen om jongeren heen, want met tienduizenden dollars aan schuld en een gebrek aan goed inkomen is het erg moeilijk om een huis te bekostigen en om de consumptieve cultuur voort te zetten. Op een dag zullen de studenten die boven hun stand hebben geleefd het financieel gezien rustiger aan moeten doen, met als gevolg een dalende consumptie die de economie kan vertragen.

Aantal personen in elke leeftijdscategorie met studentenschuld

Betalingsproblemen bij studentenschuld naar leeftijdscategorie

Omvang studieschuld in segmenten

In het blauw de studentenschuld waarop betalingsachterstand is geconstateerd

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Voordelig beleggen? Maak kennis met FINST, hét Nederlandse crypto platform met de laagste tarieven

Ontvang jij al rente op jouw crypto?

Dit kan nu bij de volgende aanbieders