Nieuws uit Nederlandse media

Graaien bij de woningbouw
Het FD kopt dat een derde van de bestuurders van woningbouwcorporaties nog steeds meer verdient dan de balkenendenorm (€193.000). Enkele voorbeelden die eruit springen? Het FD schrijft:

Acht directeuren verdienen zelfs meer dan €300.000 per jaar. Drie van hen werken voor de Amsterdamse corporatie Ymere. Een grootverdiener in een kleine corporatie is Thom Aussems van de Stichting Trudo te Eindhoven. Hij kreeg vorig jaar een bezoldiging van €368.857 en beheert een bestand van slechts 6218 woningen.

Dat er in Havana aan de Amstel het nodige publiek aangemerkte geld verdwijnt is bekend. Maar elders in Nederland blijkt dat bestuurders ook aardig de weg weten te vinden bij het afromen van de publieke woningen ten behoeve van het eigen salaris. Het FD spreekt dan ook geheel terecht over het negatieve imago van de sector.

Hoe zou dat nou toch komen?

  • Corporaties belonen te ruim (FD)

Sin condiciones por favor
Van onze SNS-correspondent..

El Pais schrijft dat Spanje de EU zal vragen om een volledige reddingsactie zonder dat het land daarbij extra condities wil afspreken, min of meer in lijn met teksten die we eerder ook al oppikten. Er wordt gewezen op de 24Mrd die Spanje in oktober moet betalen en de onhoudbaar hoge rente voor langere looptijden. Angela Merkel is vandaag in Madrid, daar zal het onderwerp vast wel ter sprake komen.

Bijgaand sturen we een grafiek van de Spaanse yieldcurve van gisteren en van 3 maanden geleden om te illustreren dat door o.a. de teksten van Maria Draghi de kortere rente is gedaald maar dat de lange rente juist is gestegen. Het schaierpunt ligt in de buurt van de 9 jaar. Voor de volledigheid sturen we ook nog even de curves van vandaag en 6 maanden geleden. Deze grafiek geeft een heel ander beeld want hier kunt u zien dat het rendement voor alle looptijden vandaag hoger is dan een half jaar geleden.

Omdat we toch bezig waren sturen we ook nog even de 2-10 jaar spaanse spreadgrafiek vanaf 2006. Deze grafiek laat zien dat er momenteel 330bp tussen 2 en 10 jaar zit (3.10% tegen 6.4%) terwijl we in 2007 en 2008 een geheel vlakke curve bij een rente van 4% hebben gezien. Mocht een belegger medio 2007 een 4 jarige Spanje lening hebben gekocht en deze steeds hebben ververst voor een nieuwe 4 jarige lening als de looptijd wat te kort was geworden, dan is er helemaal niets aan de hand, achteraf bezien. De 4 jaars rente wat 4% toen en nu, waarmee we maar willen zeggen dat curve-positionering ook belangrijk kan zijn. De laatste bijlage laat beide momentopnames zien.

We blijven nog even bij Spanje, want de overheid heeft de BBVA, Santander en Caixabank gevraagd door middel van inbreng van vastgoed te participeren in FROB, Fondo de Restructuracion Ordenada Bancaria (ook wel  “bad bank” genoemd) . De spaanse overheid wil dat haar deelname aan deze bank onder de 50% blijft. Mocht u meer willen weten dan is hier de link naar de website van de FROB: http://www.frob.es/index_en.html
——–
Wat verder nog opvalt in het nieuws is dat Wolfgang Schauble het eens is met Mark Rutte: geen derde reddingsactie voor Griekenland, maar alle aandacht gaat vandaag uit naar de ECB. Griekenland kan wel even wachten.

Ierland krijgt tevreden knikje IMF
Ierland heeft alle gestelde doelen bereikt en krijgt de volgende tranche van de bailout op de rekening gestort. Voor alle duidelijkheid, de €1 miljard die Ierland krijgt is en blijft een lening. Het herstel van Ierse economie is en blijft fragiel, aldus het IMF.

  • IMF weer tevreden over Ierland (NU.nl)

NOS Teletekst

Ongelimiteerd? Nou nee. Heel simpel, de limiet zou al gevonden zijn met alle uitstaande staatsobligaties van Europese landen. Bij elkaar opgeteld (dus van alle EMU-landen) hebben we het dan over zo'n slordige €9 biljoen. Alleen al op grond daarvan is het woordje ongelimiteerd ietwat misplaatst. Misleidend is echter de verdere strekking van het bericht want Bloomberg noteerde in het desbetreffende bericht dat de aankopen gesteriliseerd zullen worden. Dat betekent dat er geen extra euro's de economie worden ingepompt. Er zal – evenals onder het Securities Markets Program – slechts sprake zijn van een verschuiving in de bezittingen van de ECB die als effect sorteren dat de rente omlaag gaat. Op die manier moet de lage rente die de ECB voor de eurozone heeft vastgesteld ook daadwerkelijk in Zuid-Europese landen gerekend worden en dat duidt al dat het om een monetaire interventie gaat en niet om een oneigenlijke fiscale financiering met de geldpers.

Stelt u zich dat als volgt voor. De ECB koopt op de secundaire markt – de markt voor reeds uitgegeven obligaties* – Europees schuldpapier op terwijl zij tegelijkertijd het geld dat zodoende op de markt terecht komt (de markt verkoopt obligaties en ontvangt euros) direct weghaalt bij banken. Hierdoor is het opgetelde resultaat 0 en wordt er geen geld de economie ingepompt. Dit wordt bedoeld met het steriliseren van aankopen, hetgeen betekent dat de geldpers niet aangezet wordt in de zin dat er meer geld de economie wordt ingepompt.

Hoe het daadwerkelijke 'nieuwe' programma eruit zal gaan zien zullen we vanmiddag om 14:30 horen. Dan geeft Mario Draghi in de persconferentie van de ECB een toelichting op het rentebesluit en zal hij hoogst waarschijnlijk de contouren van nieuwe maatregelen geven.

* De ECB is het verboden om staatsobligaties bij de plaatsing ervan te kopen. Dat wordt ook wel de primaire markt genoemd.

In ander nieuws:

  • Schäuble: geen derde steunpakket voor Grieken (RTL-Z)
  • Speculatie op ECB-plan drukt Spaanse rente (NU.nl)

In Griekenland is de werkloosheid opgelopen naar 24,4%. Wie nu nog durft te spreken van een recessie in plaats van een depressie..

  • Griekse werkloosheid naar nieuw record (RTL-Z)

Nieuws uit buitenlandse media

Failed State Watch
In de Verenigde Staten regeren bankiers met de portemonnee. Indien men als Amerikaans politicus de verkiezingen wil winnen dan is de snelste weg naar de overwinning gevonden met toegang tot de portemonnee van bankiers. Iedereen weet dit en er gebeurt helemaal niets. Althans, er worden wel regeltjes opgesteld, maar die blijken prima te ontwijken. Wat is het geval?

De Amerikaanse Bankiers Associatie heeft een maas in de wet gevonden die moet voorkomen dat bedrijven zonder naam en toenaam en ongelimiteerd geld aan super-PACs doneren. Door een super-PAC – dat zijn organisaties gelieerd aan een kandidaat maar die onafhankelijk opereren – in te schrijven als non-profit organisatie hoeven donaties niet geopenbaard te worden. En op die wijze denken de bankiers effectiever invloed uit te kunnen oefenen op de financiële wet- en regelgeving die het Amerikaanse congres en de senaat invoert. Anders gezegd, men koopt zetels.

Bloomberg schrijft treffend in de inleiding:

A banking trade group is preparing to set up a political fund that would allow members to funnel money anonymously to pro-industry candidates in the final months of the U.S. elections.

The American Bankers Association board is set to vote tomorrow on a plan to create a nonprofit that would donate to super-political action committees, or super-PACs, that can spend unlimited amounts on TV ads and other campaign activities.

De Amerikaanse democratie is overleden; die is verkocht aan de hoogste bieders en die hebben de stekker eruit getrokken.

  • Banker Plan Would Fund Super-PACs to Sway Senate Races (Bloomberg)

Om u een idee te geven hoe absurd het democratische proces in Amerika tegenwoordig verloopt het volgende filmpje. Dit gebeurde er bij de Democratische conventie. Zegt u het maar: twee derde meerderheid of een staking van stemmen?

En om nog even terug te komen op Amerikaanse banken en financiële wetgeving. In de Dodd-Frank wetgeving worden banken gedwongen om een testament op te stellen. Daarin moeten zij vastleggen wat er met de bancaire onderdelen moet gebeuren indien de bank omvalt. Jamie Falcon, advocaat en min of meer gespecialiseerd in het juridische equivalent van een testament van banken, legt in een geweldig artikel uit dat een dergelijk testament gebakken lucht is.

Hij sluit zijn betoog erg treffend af:

Dodd-Frank is a disaster; it creates additional barriers to entry for small players, while barely being a blip in terms of compliance for the giant recidivist financial juggeauts. We need more competition, not less. Dodd-Frank is moving us in the wrong direction.

Bank living wills are only the answer if the question is, “What can we do to pretend that we are addressing the problem of TBTF banks?” Bank living wills are yet another puff in the elaborate smokescreen that Tim Geithner, Ben Beanke, and bipartisan legislators, have been diligently billowing in order to obscure a fundamental problem facing America: Our financial system is deeply compromised and nothing is being done to fix the core issues.

Where are Obama and Romney on this issue? If you want to vote for a Republican or a Democrat who is committed to taking steps to address our compromised financial sector, you are out of luck in 2012.

Overigens, indien u het hele artikel leest, dan zou u ook even zijn open brief aan Ben Beanke moeten lezen. Dat is een dijk van een open brief.

Bill Gross: Goud een betere belegging dan obligaties en aandelen

In ander nieuws:

  • EU prepares for clampdown on Libor-style indexes (Reuters)
  • German 10 Year Bond Auction Suffers Technical Failure  (Zero Hedge)

Tot slot.

Lucky TV met een erg geestige samenvatting van wat politiek Den Haag Nederland te bieden heeft..