Rente op staatsschuld PIIGS-landen gaat omlaag!

Onderstaande grafieken van Bloomberg laten zien dat de Europese regeringsleiders en de ECB erin geslaagd zijn de financiele markten tot bedaren te brengen. Daarvoor was wel een ongebruikelijke stap nodig van de ECB, namelijk de introductie van het OMT-programma. De druk op landen als Griekenland, Ierland, Spanje, Portugal en Italie om te hervormen en te bezuinigen blijft ondertussen hoog, met als gevolg dat de economie daar een sterke krimp laat zien. Dat is onder meer te zien aan de sterk gestegen (jeugd)werkloosheid in veel Zuid-Europese landen.

Vertrouwen

De positieve kant van het bezuinigen moeten we niet onderschatten. Financiële markten hebben door de aanpak van de Europese schuldencrisis kennelijk weer meer vertrouwen gekregen in een goede afloop, zoals onderstaande grafieken laten zien. Naast politieke druk op de PIIGS-landen om te hervormen en de begroting op orde te brengen is er ook het 'vangnet' van het OMT-programma. Deze maatregel is overigens niet te vergelijken met de manier waarop de Federal Reserve staatsobligaties koopt via de QE2 en QE4 programma's.

Tegenover de geluiden van het “kapot bezuinigen van de economie” kunnen we de volgende grafieken zetten, die aantonen dat een land wel degelijk over haar schuldenprobleem heen kan komen. Het is een proces dat jaren duurt en dat gepaard gaat met veel economisch leed, maar het alteatief van geldpersfinanciering zal naar mijn mening op de langere termijn veel meer schade veroorzaken. De toekomst zal dat uitwijzen. Onderstaande grafieken hebben betrekking op de ontwikkeling van de 10-jaars obligatierente van de afgelopen drie jaar en zijn afkomstig van Bloomberg en Tradingeconomics.

Portugese rente gehalveerd ten opzichte van de piek

Italiaanse rente gezakt naar het niveau van begin 2011

Griekse staatsobligaties werden nauwelijks verhandeld. De rente is nu weer terug op 13%!

Spaanse rente is ook weer terug naar het niveau van begin 2011

Ierse obligatierente is zelfs weer terug op het niveau van begin 2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.