Zit de Britse economie op een doodlopende weg?

De eerste grafiek laat zien welke impact zes verschillende crises over de afgelopen honderd jaar hebben gehad op de Britse economie, uitgedrukt als verandering in het bruto binnenlands product (BBP). Doorgaans duurde het wel drie jaar voordat de Britse economie weer 'hersteld' was van de crisis, maar deze keer is het anders. De zwarte lijn geeft aan dat dit de eerste crisis is waar Groot-Brittannië zelfs na vijf jaar nog niet van hersteld is, ondanks inspanningen van de politiek en van de Bank of England om de economie aan te jagen. Zelfs de crisis van de jaren dertig had minder impact op het BBP van de Britse economie dan de huidige crisis.

Britse economie nog niet hersteld van de 2008 crisis

Jeugdwerkloosheid

De tweede grafiek laat zien dat de crisis in Groot-Brittannië ook effect heeft gehad op de arbeidsmarkt. De jeugdwerkloosheid blijkt daar een stuk hoger te liggen dan de gemiddeldes van de Europese Unie en van de landen die horen bij de OESO. In de Europese Unie ligt de jeugdwerkloosheid gemiddeld op iets meer dan 9%, terwijl die van de OESO-landen gemiddeld minder dan 8% blijkt te zijn. Dat zijn relatief lage percentages vergeleken met de 12,5% die in Groot Brittannië werd geregistreerd.

Jeugdwerkloosheid hoger dan gemiddelde van EU en van alle OESO-landen

Kredietkraan dicht

De derde grafiek die John Aziz op zijn blog aanhaalt heeft betrekking op de hoeveelheid leningen die verstrekt zijn aan het Britse bedrijfsleven. Voor het uitbreken van de financiële crisis was er nog sprake van een jaarlijkse groei van meer dan 15% in de kredietverlening aan bedrijven, maar sinds de crisis is de kredietkraan behoorlijk dichtgedraaid. Sinds 2009 worden er jaar op jaar juist minder kredieten verstrekt. Het is niet duidelijk of die krimp toegeschreven kan worden aan banken die terughoudend zijn geworden met leningen of aan het bedrijfsleven dat minder behoefte heeft om te lenen. Waarschijnlijk spelen beide factoren een rol. 

Hoeveelheid leningen aan bedrijfsleven loopt terug

Producentenvertrouwen

De vierde grafiek stemt ook weinig hoopvol. Deze laat de PMI Index zien, een indicator die een weerspiegeling geeft van het producentenvertrouwen in Groot-Brittannië. Ook deze grafiek laat de zwakte van de Britse economie zien. Na een korte opleving in 2009 en 2010 (de tijd van de 'green shoots') zakt het vertrouwen in 2011 en 2012 weer weg tot crisisniveaus.

Producentenvertrouwen blijft zwak

Begrotingstekort en handelsbalans

Nog twee grafieken die ik er zelf graag aan toe zou willen voegen zijn die van het Britse begrotingstekort en de handelsbalans. Deze grafieken laten zien dat het land een chronisch tekort heeft op de handelsbalans en dat het daaaast ook nog eens een behoorlijk begrotingstekort heeft. Het illustreert een weinig productieve economie, zeker wanneer we dat afzetten tegen het gemiddelde van de Eurozone.

Handelsbalans Verenigd Koninkrijk (Bron: Tradingeconomics)

Begrotingstekort Verenigd Koninkrijk (Bron: Tradingeconomics)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.