Het verlagen van de rente kwam als een grote verassing. Van de 55 analisten die door Bloomberg werden gepolst, hadden er maar zes voorspeld dat het rentetarief met minstens 25 basispunten zou worden verlaagd. Volgens Draghi is het besluit unaniem door het bestuur van het ECB genomen. Draghi legitimeerde het besluit door te wijzen op de verslechterende economische situatie in Europa. Naast de verlaging van het belangrijkste rentetarief werd de rente waartegen banken voor korte termijn geld kunnen lenen bij de ECB met 25 basispunten verlaagd naar 2%. Ook het tarief waartegen  Europese banken hun geld voor korte termijn kunnen wegzetten bij de centrale bank, de depositofaciliteit, werd met 25 basispunten verlaagd van 0,75% naar 0,5%. De centrale bankiers hopen met de verlagingen de kwakkelende Europese economieën te stimuleren. 

 
Uit de verlaging blijkt dat het bestuur van het ECB geen gevaar ziet in de inflatie. De inflatie is momenteel 3% en daarmee een stuk hoger dan de 2% die de ECB officieel probeert na te streven. Draghi stelt dat de verzwakkende conjunctuur zelf een “dempend effect” zal hebben op de inflatie. Door de verlaging van de rente en de constante inflatie van 3% neemt de negatieve reële rente toe. Dit houdt in dat de consumentenprijzen harder stijgen dan de waarde van het spaargeld. Op deze manier wordt de koopkracht van spaarders (verder) uitgehold.
 
De verlaging van de rente zorgde er op donderdag samen met het afblazen van het Griekse referendum voor dat de Europese beurzen groene cijfers lieten zien. De ECB publiceerde vandaag echter wederom cijfers die laten zien dat het vertrouwen op de financiële markten ver te zoeken is. Europese banken stalde vannacht €275 miljard bij de depositofaciliteit van de ECB. Dit is het hoogste bedrag van de afgelopen 16 maanden. Met de depositofaciliteit biedt de ECB banken de mogelijkheid om overtollige liquiditeit voor korte termijn tegen de depositorente bij de ECB te stallen. Dat banken grote hoeveelheden geld bij de ECB stallen is een teken dat het wantrouwen in de bankensector om aan elkaar geld te lenen blijft toenemen.

Bronnen:

ECB