Rene Hochreiter: “De bull market in goud is voorbij”

Tegenover Bloomberg verklaarde Hochreiter dat de goudprijs dit jaar niet veel hoger zal gaan dan $1.700 per troy ounce, veel lager dan de piek van ongeveer $1920 per troy ounce die in het najaar van 2011 op de borden stond. Voor 2012 rekende Rene Hochreiter op een gemiddelde goudprijs van $1.650 per troy ounce. Van het hele panel dat aan de peiling van de LBMA mocht meedoen zat zijn verwachting het dichtste bij de werkelijkheid. Dat leverde hem een mooie prijs op, namelijk een goudbaar van 1 troy ounce.

De 55-jarige Hochreiter ziet de Amerikaanse economie aantrekken en dat is volgens hem minder gunstig voor goud. Hij zei er het volgende over: “De goudprijs zal dalen, omdat de wereldeconomie weer aantrekt. Daardoor zal ook de industriële activiteit toenemen, wat goed is voor edelmetalen als zilver, platina en palladium”. Deze drie edelmetalen hebben veel nuttige industriële toepassingen, waardoor de prijzen sterk meebewegen met de stand van de economie. Toenemende economische activiteit is op die manier gunstig voor deze drie edelmetalen.

Industriële vraag

Goud daarentegen kent vrijwel geen industriële toepassingen en wordt vooamelijk gezien als een alteatief of tegenpool voor geld (daarover verschillen de meningen sterk). De goudprijs blijkt vooral te stijgen als men onzeker is over het waardebehoud van valuta in de nabije toekomst. Het afgelopen jaar stegen de prijzen van zilver, platina en palladium harder dan de goudprijs. “De prijs van platina kan nog wel een jaar lager blijven dan die van goud, maar daaa zal platina weer duurder zijn dan goud en zal die situatie weer een hele cyclus van kracht blijven. Dat kan dus vijf of zes jaar duren”, aldus Hochreiter. “Het herstel van de vraag naar gouden juwelen zal onvoldoende zijn om de goudprijs verder te laten stijgen in 2013, omdat de prijs van goud nu meer afhankelijk is van de beleggersvraag” (zie ook deze grafiek uit een eerder bericht op Marketupdate).

De LBMA vroeg Hochreiter of hij de gewonnen goudbaar van 1 troy ounce ging verkopen. Hij antwoorde daarop dat hij dat niet van plan was. “Ik verkoop het niet, tenzij het echt niet anders kan”.

Goud versus andere edelmetalen

Over het standpunt van Hochreiter kan men van mening verschillen, maar hij stipt hier wel een belangrijk onderscheid aan. Zilver, platina en palladium zijn primair industriële metalen, net als koper en aluminium. Ze zijn schaarser en hebben misschien bepaalde unieke eigenschappen, maar ze worden het meest nuttig toegepast in de industrie. Palladium en platina worden veel gebruikt als katalysator, bijvoorbeeld in de automobiel industrie. Zilver kent ook een uitzonderlijk groot aantal toepassingen, varierend van zonnepanelen tot waterfilters en batterijen. Neemt de industriele activiteit toe, dan zal er meer vraag zijn naar deze edelmetalen.

Goud daarentegen wordt vrijwel niet gebruikt in de industrie. Daar komt bij dat het zo waardevol is, dat er nauwelijk wat verloren gaat. Goud dat dit jaar gebruikt wordt voor het maken van sieraden kan over 5, 10, 20 of 100 jaar weer terugkomen op de markt als aanbod (sloopgoud). Om die reden blijft het aanbod van goud geleidelijk groeien, terwijl andere edelmetalen juist schaarser worden. Die schaarste, in combinatie met de gevoeligheid voor conjuctuur, zorgt voor sterke prijsbewegingen. De prijs van goud heeft daar veel minder 'last' van en is dus een stabieler uitgangspunt voor waarde dan bijvoorbeeld zilver (of platina of palladium).

Hochreiter ziet dit jaar meer perspectieven in edelmetalen die industriële toepassingen hebben, zoals zilver, platina en palladium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.