De spotprijs van zilver komt tot stand op de internationale termijnmarkt. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd door middel van termijncontracten, opties op deze vorm van contracten en de over-the-counter (OTC) handel tussen verschillende partijen. Vragende en aanbiedende partijen zoeken elkaar op en spreken af in de toekomst zilver tegen een bepaalde prijs te leveren dan wel te kopen. Door prijzen van te voren vast te stellen verkleinen leveranciers en afnemers het risico dat ze lopen door grote prijsbewegingen. De zilverprijs is zeer volatiel en is afgelopen jaren meerdere malen met tientallen procenten gestegen en gedaald.