Frankrijk verbiedt verzending van goud en zilver via de post?

In september 2011 nam de Franse regering al maatregelen om anonieme cashaankopen van goud en zilver te beperken. Sindsdien moet iedere aankoop van edelmetaal met een waarde van meer dan €450 per bankoverschrijving gebeuren. Met de nieuwe wet die sinds 1 juni dit jaar van kracht is wordt ook het per post verzenden van bankbiljetten én edelmetalen aan banden gelegd.

De nieuwe wetgeving is te vinden op deze website, waar onder Hoofdstuk I, artikel D1 van de universele postdienst en de postdienstverplichtingen de volgende tekst staat:

“L’insertion de billets de banque, de pièces et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l’objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.”

Vrij vertaald zegt de wet dat het invoegen van bankbiljetten, munten en edelmetalen in poststukken verboden is. Dat is inclusief verzekerde en aangetekende zendingen zendingen.

Barrière

Voor verzamelaars van zilveren en gouden munten werpt de Franse regering een hoge barrière op. Wie goud of zilver wil verhandelen zal zijn toevlucht moeten zoeken tot een ander kanaal of zal zelf heen en weer moeten rijden om het metaal op te halen. Om het juweliers niet al te lastig te maken zijn er uitzonderingen in de wet gemaakt voor het versturen van sieraden.

Volgens Express.be lijkt de Franse regering één duidelijk doel voor ogen te hebben: het verhinderen van elke transactie onder particulieren waarmee goud en zilver gemoeid is. Een andere verklaring is dat de Franse regering meer grip wil krijgen op het witwassen, want daarvoor lenen contant geld en edelmetalen zich goed voor.

Tegenstrijdigheid

Toch is het merkwaardig dat Frankrijk deze wet heeft ingevoerd. De centrale banken van de landen die onderdeel uitmaken van de Eurozone hebben namelijk afgesproken om zuiver beleggingsgoud vrij te stellen van BTW. Door deze belasting op goud te schrappen werd de drempel om fysiek goud te kopen juist drastisch verlaagd! Waarom de Franse regering nu een wet heeft aangenomen om de handel in fysiek goud te belemmeren is ons niet helemaal duidelijk.

Misschien kunnen politici het niet verkroppen dat spaarders het vertrouwen in hun spaartegoed opzeggen. Vaak wordt het kopen van fysiek goud of zilver gezien als een stem tegen het geldsysteem en het wanbeheer van politici en banken. Goud eist steeds meer haar rol op als veilig alteatief voor spaargeld op een bankrekening. Hoewel de prijs van goud sterk kan fluctueren heeft het edelmetaal een blijvend karakter. Het vergaat niet en heeft door de hele menselijke geschiedenis al de status gehad van een waardevol metaal. Dat staat overigens geheel los van de discussie of goud een rol moet spelen in het dagelijkse betalingsverkeer, want daarover verschillen de meningen sterk.

Frankrijk verbiedt verzending van goud, zilver en contant geld via de post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.