1. De dekkingsgraad is een algemene indicator voor de vermogenspositie een pensioenfonds. De indicator wordt vastgesteld aan de hand van het (verwachte) rendement van de beleggingen van een pensioenfonds en de contante waarde (net present value) van de verplichtingen. De verplichtingen zijn uiteraard de in de toekomst uit te betalen pensioenen.

dekkingsgraad-pensioenfondsen