1. Beleggen is het kopen van waardepapieren of activa met de verwachting dat deze met de tijd een positief rendement opleveren. Dit kan zijn door een waardestijging maar ook door ontvangen van rente of dividend.

2. Beleggen / zelf beleggen / investeren , een vorm van investeren met reeds opgebouwd vermogen middels een beleggingsrekening.
Bron: http://www.brandnewday.nl/Beleggen.html