Marketupdate is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heeft u vragen over gegevensbescherming op Marketupdate? Stuur dan een email naar Frank Knopers via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marketupdate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres (wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief ontvangt u nieuwsbrieven en partner mailings van Marketupdate)
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (voor gepersonaliseerde advertenties via Google Adsense)
  • Internetbrowser en apparaat type (deze gegevens worden anoniem verzameld door Google Analytics)
  • In het geval van een donatie registreren wij de datum van de donatie, de naam en het e-mailadres dat u heeft opgegeven en het bedrag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marketupdate verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het verzenden van een nieuwsbrief en voor het verzenden van partner mailings. Gegevens over het surfgedrag worden verzameld om de bezoekersaantallen in kaart te brengen en statistieken bij te houden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marketupdate neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marketupdate) tussen zit. Marketupdate gebruikt een plugin op de website om e-mailadressen te kunnen registreren voor de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marketupdate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u uw e-mailadres achterlaat op Marketupdate geeft u ons toestemming om wekelijks onze nieuwsbrief te versturen. U kunt deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken door zich uit te schrijven via de nieuwsbrief zelf of door contact op te nemen met Frank Knopers via [email protected].

Delen van persoonsgegevens met derden

Marketupdate verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden uitsluitend op een beveiligde opslaglocatie bewaard en zijn alleen door personeel van Marketupdate in te zien. Deze gegevens worden niet met externe partijen gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marketupdate gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Marketupdate gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (klik hier voor een toelichting).

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn adverteerders en sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

  • Google Analytics
  • WordPress Analytics
  • Google Adsense
  • DoubleClick
  • Disqus
  • Sociale media (Facebook / Twitter / AddtoAny)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marketupdate en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Marketupdate wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marketupdate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018 en is voor het laatst aangepast op 8 januari 2020.

Marketupdate is NIET verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de advertenties en kan NIET verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen, indien u ingaat of deelneemt in de producten van de adverteerder.