1. Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering. De verzekering keert een vastgesteld bedrag uit indien de verzekerde voor een bepaalde datum overlijd. De uitkering is gelijkblijvend, annuitair, of lineair aflopend.

2. Overlijdensrisicoverzekering / ORV / levensverzekering, een verzekering welke een vastgesteld bedrag alleen zal uitkeren indien de verzekerde komt te overlijden voor een bepaalde datum.
Bron: http://www.brandnewday.nl/ORV.html