Terwijl we vanuit Europa een jaar geleden vol spanning keken naar de ontwikkelingen in
Wuhan en hoe hele steden in China op slot gingen wegens het coronavirus, lijkt het China
nu als wellicht enige land op de wereld economisch voor de wind gaat. Van grote feesten
met oud en nieuw tot beurzen, festivals en, vooral, een economie die razendsnel opkrabbelt.
In het derde kwartaal van 2020 groeide deze met bijna 5 procent en het jaar 2020, dat bij
velen te boek staat als desastreus, resulteerde in China tot een total groei van 2,3 procent.
In Nederland lijkt de groei van het derde en vierde kwartaal van 2020 helaas niet op te
kunnen tegen de grote krimp eerder dat jaar.
In China lijkt het leven weer te zijn opgepakt: lokale uitbraken van het coronavirus worden in
de kiem gesmoord en er wordt alles aan gedaan om de economie weer op te krikken, want
voor China betekent een groei van ruim 2 procent wel de laagste groei in een hele lange tijd.
China richt de pijlen vooral op technische investeringen en wist hiermee het Bruto
Binnenlandsproduct vanaf het derde kwartaal van 2020 weer dik in de plus te krijgen. Voor
komend jaar wordt zelfs een inhaalslag verwacht. Dat laatste is in Nederland, waar het
coronavirus nog lang niet klaar mee is, nog maar de vraag.
Groei van tweede helft kan niet op tegen krimp van eerste helft
In veel Europese landen is een krimp te zien van de economie die vanaf het derde kwartaal
toch weer iets afneemt. In heel Europa werden in juli de regels versoepeld, gingen bedrijven
en grenzen weer open en leek het normale leven even tijdelijk hervat te zijn. Dit was te zien
in de cijfers die eigenlijk vanaf juli in heel Europa de plus in schieten. Helaas vaak niet
voldoende om de eerdere krimp te compenseren en, net als China, een economische groei
te presenteren over heel 2020.
Toch heeft Nederland de laatste maanden van 2020 wel een grote groei geconstateerd. De
laatste cijfers heeft het Nederlandse CBS nog niet binnnen, maar in het derde kwartaal van
2020 steeg de economie zeker wel: met maar liefst 7,8 procent, meer dus nog dan die van
China. Ook bepaalde secoren in Nederland kunnen 2020 met een goed gevoel afschrijven,
omdat die juist dóór de crisis winst maakten. Gratis gokken op gokkasten leek het middel te
zijn om mensen de lockdowns door te helpen als de verveling toesloeg en dat geldt niet
alleen voor deze online spelletjes.
Deze sectoren groeiden wel in 2020
Een van die sectoren is bijvoorbeeld de supermarkt, maar ook overheidsuitgaven zorgden
voor een groei en online activiteiten zoals shoppen of online gokken. Een gratis no deposit bonus werd in 2020 dubbel zo vaak ingezet en veel veel casino’s zagen hun winst verdrievoudigen. Ook andere spel- en tech aanbieders deden het goed in 2020. Apple maakte in het derde kwartaal van 2020 bijna 50 miljard winst, een groei van 11 procent ten opzicht van een kwartaal daarvoor.
China maakt zich op voor het beste jaren in tijden
Ondanks de groei van bepaalde sectoren en de positieve cijfers in het derde kwartaal van
2020, zal Nederland waarschijnlijk over heel 2020 geen groei kunnen vaststellen. Mede door
de maatregelen die in het vierde kwartaal weer zorgden voor de sluiting van winkels, horeca
en andere bedrijven. Dit zal helaas ook de economie van 2021 beïnvloeden aangezien we
nu ruim in het eerste kwartaal van het jaar zitten en de meeste winkels de deuren nog niet
eens hebben kunnen openen.
Ondertussen maakt China zicht op voor wat ze zelf voorspellen als ‘het beste economische
jaar ooit’: de inhaalslag van de eeuw. Ze verwachten voor 2021 een groei van bijna 8
procent. Het lijkt er voorlopig dus op dat de Chinezen die enige zijn die een positief
vooruitzicht hebben en dan bedoelen we geen coronauitslag!