Schade: daar zitten we nooit op te wachten en kan het gaan om niet alleen materiele schade, maar
soms ook letsels. Aan dit alles is er een kostenplaatje aan verbonden en rijst er altijd de vraag wie
daarvoor zal instaan. De veroorzaker is voor de hand liggend en komt die geheel onverwachts onder
een hoge druk om de kosten te vergoeden. Dat is precies waar de verzekering zal inkomen, natuurlijk
alleen wanneer er wel eentje is afgesloten.
Een aansprakelijkheidsverzekering heeft een ruim karakter
Aansprakelijkheden kunnen zich op tal van gebieden voordoen. Zo is er de wettelijk
aansprakelijkheidsverzekering ( WA ) die je moet afsluiten als auto eigenaar en is dat een verzekering
waar je dus niet omheen kan. Er zijn een groot aantal gebieden waar er veel mis kan gaan en moet
voor het afsluiten van zo een verzekering gekeken worden naar de dekkingsvoorwaarden. Zijn ze wel
voldoende of moet er toch gezocht worden naar een ruimer alternatief? Als zzper heb je bijvoorbeeld
een dekking nodig om schade veroorzaakt door de bedrijfswerkzaamheden te kunnen dekken. Indien
je er nog niet over eentje beschikt, is een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZp’ers online afsluiten
altijd mogelijk. Zo hoef je niet in jouw kostbare tijd te gaan en kan er gelijk een vergelijking worden
gemaakt tussen de verschillende verzekeraars.
Ook af te sluiten voor de werknemers
Een aansprakelijkheidsverzekering voor de werknemers zorgt voor een extra dekking in gevallen dat
er niet alleen sprake is van materiele schade, maar zeker ook persoonlijk letsel. Als werkgever ben jij
immers in de meeste gevallen nog altijd de hoofdverantwoordelijke en komt dat met alle mogelijke
financiele risico’s. Ook aansprakelijkheidsverzekeringen op basis van een speciaal project kunnen
door de verzekeraar worden opgesteld. Het is belangrijk om mee te nemen, dat zo een
aansprakelijkheidsverzekering ook met wat voorwaarden komt. Vraag daar altijd naar en ben je er zo
van verzekerd, dat er bij het uitkeren van de vergoeding er geen sprake zal zijn van een stagnatie. Net
als bij het uitvoeren van de beste kentekencheck, is ook het belangrijk om de achtergrondinformatie van de aansprakelijkheidsverzekering waarvoor er gekozen zal worden, op te zoeken.
Aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade of letsel kan in een oogwenk gebeuren en is het
beter om er goed op voorbereid te zijn. Leg alle risicogebieden naast elkaar en kies vervolgens voor
een aansprakelijkheidsverzekering die passend is. Er kan vaak ook worden gekozen voor een
aansprakelijkheidsverzekering die op maat is gesneden.