AAA of triple-A is de hoogste rating die een schuldpapier van een kredietbeoordelaar kan krijgen. Een instantie, land of grote multinational, die een schuldpapier met een AAA uitgeeft beschikt volgens de kredietbeoordelaar over de hoogste kredietwaardigheid. Standard&Poor’s en Fitch hanteren AAA als hoogste rating. Moody’s hanteert Aaa voor de hoogste kredietwaardigheid.