1. Een hedge stamt af van het woord hedging. Dit is het afdekken van een financieel risico van een investering/belegging door middel van een andere investering/belegging.