Stijgende aandelenmarkt en stijgende werkloosheid

Hieronder ziet u de stijging van de Amerikaanse aandelenmarkt, afgezet tegen de participatiegraad. Zoals u ziet blijft de S&P 500 index maar stijgen, terwijl de werkloosheid sinds 2000 is toegenomen.

Aandelen versus werkloosheid in de VS

Aandelen versus werkloosheid in de VS (Bron: Zero Hedge)

Hoe kan dit nu!? Zijn de werkloosheidscijfers verkeerd? Of is de beurs niet representatief voor de economische welvaart? Is de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk de juiste welzijnsnorm? Gaat de politiek dit oplossen met de rijkentaks of middels het optrekken van minimumlonen? Zijn dit tekenen van een zich herstellende economie?

Voorlopig blijft iedereen nog geloven dat de economische welvaart zich na verloop van tijd vanzelf wel geleidelijk zal herpakken. Dat zouden de aanhoudende glijdende maatregelen van dit moment voor moeten zorgen. Ik kan u alvast verklappen dat dat niet gaat gebeuren. Greenspan-itis heeft het systeem zodanig om zeep geholpen dat daar niets meer aan te verhelpen valt! Het systeem gaat op de klippen van inflatoire & deflatoire ontwaardingen. Het fatale omslagpunt ligt in het jaar 2000. Toevallig of niet, overeenkomend met de verschrikking van 9/11.

Emerging markets

De zogenaamde lentes in de opkomende markten (EM) zien er helemaal niet zonnig uit. Het Westen verzand in private/publieke schulden en werkloosheid. Hoe geraken we hier uit!? Wat de opkomende markten nu opnieuw overkomt zal zich nu ook in het aanstichtende Westen manifesteren, doordat de politieke stuurloosheid zal toenemen. Dat zal uiteindelijk resulteren in een diepe vertrouwenscrisis met bijhorend vluchtgedrag. We leven met z’n allen al véél te lang en véél te hoog boven onze stand met daarbij hoger oplopende ongelijkheid. Dit is de voedingsbodem van insijpelend pessimisme. Een uiterst negatieve stemming die niet meer zal ophouden.

Het deflatoire zit hem in de verhoogde verarmingsbelasting die het gevolg is van de inflatoire publieke & private verschulding. Een infernale negatieve spiraal voor economische ontwikkeling en vooruitgang. Een gigantische catch-22 waaruit niet te ontsnappen valt met conventionele maatregelen

Systeemcrash

Zal of moet de beurs crashen… de obligatiemarkt crashen… de goudprijs (& andere benchmarks) crashen!? Is een systeem crash mogelijk? Wat zou dat dan betekenen ? Deflatie + inflatie = Stagflatie en dus een lopende systeemcrash. Het management ervan is een kwestie van het systeem lopende te houden onder toenemende vervalsingen die de fatale vertrouwensbreuk blijven uitstellen, maar niet kunnen voorkomen.

Dat is wat de vrijgoud denkpiste leidt. Een Freegolder heeft z’n geloof in het ontwaardingssysteem verloren. We zien het systeem in toenemende mate falen, maar willen het nog steeds niet fout benoemen. We kunnen het systeem niet als fout bestempelen, omdat we de vervaldatum er niet van kennen of ooit kunnen achterhalen. Voor de echte Freegolder zou een goudprijs crash het ultieme signaal betekenen dat het systeem uiteindelijk reddeloos verloren is. Een Freegolder is iemand die gelooft in de meritocratie. Naarmate het algehele pessimisme gaat groeien, verdwijnt ook alle geloof in de veerkracht van het systeem. Herstel kan uiteindelijk niet langer geveinsd worden. Dan gaat de ontwaardendende ontaarding ook parabolisch. Vrijgoud is het natuurlijke antwoord op vernietigende devaluaties op alle vlakken.

Aandelenmarkt versus goud sinds 1971

Aandelenmarkt versus goud sinds 1971

Goud versus aandelenmarkt

Op bovenstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de goudprijs en de Dow Jones index sinds 1971. De goudprijs (maal 33) deed het sedert 1971 bijna twee keer zo goed als de beursindex (maal 18), terwijl de participatiegraad vandaag terug op het 1971 peil staat. Hier klop dus vanalles niet. De beurs/goudprijs ratio doet nog steeds een slecht daglicht schijnen op al het overblijvende optimisme over fundamenteel en duurzaam economisch herstel.

De kans bestaat dat men de goudprijs nog zal willen doen crashen (halveren) om het stijgende wantrouwen/ongeloof in de kiem te smoren. Een wanhoopsdaad, die door iedereen met systeeminzicht (zij die uit gewoonte structureel fysiek goud kopen), als dusdanig zal herkend worden. Dan is de tijd gekomen voor de echte herwaardering van fysiek goud. Het complete financieel-monetair-economisch complex zal dan ook moeten afdalen naar zijn echte juiste waarde in welvaart- en welzijnstermen. Die waarden zullen véél lager liggen dan op wat ze nu virtueel geschat worden. De stagflatie crash!

Financiële industrie

De financiële industrie (FI) is geen economie! En toch moeten we beide strikt blijven associëren, terwijl ze steeds verder van mekaar divergeren. Economie is duurzame banengroei. Die worden niet aangeleverd door een opgeblazen FI. En in die FI zit de elektronische goudprijzing gevangen. Daarom moet goud *uit* de FI. Dat kan alleen door de ontwikkeling van de fysieke goudmarkt(en). De doorgroei van de FI betekent dat er ook steeds meer schuldengroei in de economie doordringt, waardoor FI en economie nog meer van elkaar gaan divergeren. Dit systemisch fenomeen verhoogt de affiniteit naar fysiek goud op de private goudmetaal markten, waar men dan crescendo neigt naar goudmetaal waardering in plaats van elektronische goudprijzing. Dit zien de FI beheerders niet graag gebeuren. Daarom blijft de dreiging van goudprijs verlaging ($1.000/$800-oz) als een zwaard van Damocles boven de markt hangen.

Fysiek goud accumuleren betekent in feite *uit* het systeem stappen. Met $1.200 per troy ounce presteert goud tweemaal beter dan de beursindexen over de afgelopen 45 jaar! Dus ook véél beter dan uw economische vooruitgang, waar nu een gemiddeld gezin twee inkomsten moet hebben om economisch te kunnen participeren. Dit moet alle beheerders toch sterk dwars zitten. Want straks moeten uw minderjarige kinderen nog gaan werken.

De-dollarisatie

In de periode 2011-2013 ging er 600 ton fysiek goud via Turkije naar Iran vanwege de uitsluiting van het SWIFT betalingssysteem. Dat gebeurde terwijl de goudprijs 35% daalde!? Hoe meer fysiek goud gaat bewegen, des te lager elektronisch goud geprijsd wordt. Is dit een sanctie omwille van het omzeilen van de dollar als internationale handelsmunt?! Wat moet er dan gebeuren met de goudprijs als het goud accumulerende China z’n yuan trade settlement fors gaat opdrijven?

Het toenemend de-dollariseren van de wereldhandel heeft een effect op de elektronische goudprijzing. Dit heeft als doel de goudreserve minder aantrekkelijk te maken ten opzichte van de dollarreserve. Het zal wat later blijken dat dit een fatale strategie is van het dollarregime.

Telkens wanneer de geloofwaardigheid van de dollar onder druk komt te staan, repatriëren de dollar kapitaalstromen in de aandelen- en obligatiemarkten die in dollars genoteerd staan. Dit helpt de rentedaling en de wisselkoers stijging in dollars. De groeilanden ervaren opnieuw het mantra van “onze dollar en uw probleem”. Vandaag de dag zegt de centrale bank van India: “Er is geen internationale monetaire samenwerking meer!”

De groeilanden moeten opnieuw vernietigende maatregelen nemen omdat de dollar zichzelf weer moet oplappen. De FI-gebonden goudprijs staat dan weer onder stijgende druk. Omdat de dollar opnieuw z’n status als wereldreservemunt moet waarmaken en zich daarvoor weer beroept op z’n exclusieve privileges (monetaire dollarexpansie en tekorten). Een ongebonden vrij vlottende goudprijs zou alle slachtoffers van dit dollarsysteem kunnen beschermen tegen de verarmende plundering door het dollarregime. Vrijgoud, als een beschaafd protectionisme. Daarmee zou ook meteen alle vervalsende statistiek (benchmarks) naar de prullenmand verdwijnen.

Geldhoeveelheid VS

De geldblaas in beeld

Omvang kredietmarkt VS

De doorgeschoten kredietmarkt in de VS

Nu moet J.Yellen dit feest van goedkoop geld afwikkelen, zonder de stagflatie-economie te laten crashen met massale werkloosheid!? De astronomisch opgelopen bankreserves moeten achter de dam-muur gehouden kunnen worden, om te beletten dat hyper-prijsinflaties uitbreken. ‘Inflate,… but don’t die with it…’ De deflatoire geldomloopsnelheid moet terug normaliseren.

In 2013 hebben Amerikaanse multinationals voor $1,14 biljoen aan hefboom leningen opgenomen aan 6,21 maal EBITDA! De spookrijkdom is doorgeschoten!!! Nu gaat de dollarreserve zich op het Amerikaanse eiland terugtrekken, wat voor de rest van de wereld het signaal moet zijn om de dollarreserve te vervangen door vrij vlottende goud rijkdom reserve. Het is nu opnieuw afwachten hoe ver de financieel-monetaire dollarterreur zal reiken. Rothschild ziet vier mogelijke scenario’s in dalende orde: [1] Verder aanmodderen, [2] Economische renaissance, [3] Depressie en [4] Nieuwe monetaire wereld.

Indien Duitsland z’n goudreserve niet uit de VS gerepatrieerd krijgt, zal er geopolitiek een aardverschuiving plaatsvinden. De voortschrijdende stappen in de goudmarkt van de voorbije 20 jaar hebben een finaal doel! De financiële pseudo-rijkdom industrie evolueerde de voorbije 60 jaar van duurzame lange termijn investering via daytrading naar absurde High Frequency Trading in nanoseconden. Dit systeem heeft een ongekende vervaldatum, die zonder twijfel steeds dichterbij komt.

Door: 24 karaat

Disclaimer: De artikelen van gastschrijver 24 karaat zijn op persoonlijke titel geschreven en hoeven daarom niet altijd de visie van Marketupdate te vertegenwoordigen. Marketupdate geeft geen beleggingsadvies en de artikelen van 24 karaat moeten ook niet als zodanig worden aangemerkt. Marketupdate heeft geen geld ontvangen of betaald voor de bijdragen van 24 karaat.

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Een cryptobeginner? Dan is het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce de ideale plek om te starten

Ontvang jij al rente op jouw crypto?

Dit kan nu bij de volgende aanbieders