Gold Trail: Valuta is geen vermogen (Deel VII)

In het vorige deel van de gold Trail bestudeerden we datgene wat vooraf ging aan de komst van de euro. Welke afweging maakten de olieproducerende landen, nadat het dollarsysteem zich afhankelijk had gemaakt van de aanvoer van goedkope olie? Dat thema laten we even bezinken, want in dit deel vertalen we een aantal quotes van ‘Another’ uit 1998. Another was een van de twee personen die in de Gold Trail hun gedachten uiteen zetten. In dit deel legt Another uit dat valuta niet geschikt zijn om vermogen in uit te drukken.

Lees ook eerdere delen van de Gold Trail op Marketupdate:

Deel VII: Valuta is geen vermogen

Another (04-06-1998): Ik denk dat de derivatenmarkt voor goud door de jaren heen de controle van de BIS wist te ‘breken’. Goud wordt door veel grote instituties in de wereld aangehouden als kapitaal. Deze ‘giganten’ begrepen het nut van een goudprijs van $350 per troy ounce. Rond dit prijsniveau kon de goudmijnsector overleven en kon men goud als kapitaalreserve aanhouden. Een goudprijs van minder dan $300 was onwenselijk, omdat zelfs de BIS gedwongen zou worden iets te doen bij een goudprijs ver beneden de $280. De laatste kleine goudoorlog eindigde begin jaren ’80, toen men kon kiezen tussen de Amerikaanse dollar en een overstap naar een door goud gedekt economisch systeem. Er bestond toen geen andere wereldreservemunt. Goud verloor de strijd tegen de dollar en iedereen bleef dollarreserves accumuleren.

Vandaag de dag is er een nieuwe munteenheid gevormd. Deze kan de waardering van goud in dollars breken, zonder een totale destructie van wereldwijde valutamarkten en economieën te veroorzaken. Binnen afzienbare tijd kunnen olieproducerende landen hun voorraden aanbieden tegen een correcte waardering. Een waardering die de industrie en de handel zal ondersteunen in ruil voor een herwaardering van echte waarde (goud) in termen van een echte valuta (euro’s)…

Another (26-05-1998): Vanaf de dag dat we geboren worden leren we dingen te waarderen in slechts één noemer: valuta! Kan een mens de waarde van al zijn of haar bezittingen op een andere manier waarderen? Als je de waarde van twee dingen wilt vergelijken, komt dan niet eerst automatisch de gedachte in je op van “hoeveel dollars is dit waard, hoeveel dollars is dat waard”? Het zit diep in onze geest dat we alleen waarde kunnen zien in termen van valuta. Ik stel me dan de vraag: Kunnen we dan überhaupt wel waarde zien?

De Westerse geest is gefocust op de vraag wat ik vandaag de dag kan kopen voor de laagste prijs. Echter, in deze moderne wereldeconomie is de laagste prijs altijd een functie van de wisselkoers. Neem bijvoorbeeld de Japanse yen. Die wordt vandaag de dag vergeleken met de dollar en gebruikt om spullen te kopen. Een jaar later kan Japan deze goederen voor veel minder aanbieden, omdat de yen in waarde gedaald is ten opzichte van de dollar. Maar wat is dan de echte waarde van een aankoop geweest? Was de juiste waarde die van vandaag of die van een jaar geleden…? Begrijp dat alle waarderingen onderworpen zijn aan wisselkoerscompetitie! Het is binnen deze wisselkoerswaardering waarin de burger al zijn of haar vermogen uitdrukt! Een veilige manier om vermogen voor de toekomst vast te houden, nietwaar? Vraag dat de Koreanen en Indonesiërs!

Men moet begrijpen dat je vermogen vandaag de dag niet hetzelfde is als wat je valuta zegt dat het is! In deze wereld is de valuta slechts voor transacties! Het is voor het kopen, verkopen, verdienen en betalen, niet om de waarde van het familievermogen te bepalen! Besef het volgende: de drukkers van geld zullen de eigenaar van het geld nooit vertellen dat het minder waard is geworden. Dat oordeel is voorbehouden aan de persoon aan wie je de valuta aanbiedt! Ik vraag nogmaals, hoe kun je de werkelijke waarde van je bezittingen weten als die waarde alleen bekend is in termen van valuta die voor hun waarde onderworpen zijn aan de wisselkoers met andere valuta?

Veel van jullie zullen hier lang en diep over nadenken, maar zullen weinig logica vinden voor deze redenering. Dat komt omdat je de hele geschiedenis dingen niet anders gewaardeerd hebt dan in valuta. Sommigen zullen zeggen dat ze beleggingen hebben die de laatste jaren geweldig in waarde zijn gestegen en dat ze ver vooruit lopen op de inflatie, mocht die in de toekomst aanwakkeren. Ik zeg dan: “jouw beleggingen – wereldwijd – zijn nauwelijks in waarde veranderd, omdat de valuta waarin je die beleggingen uitdrukt sterk in waarde zijn gedaald”. De prijsinflatie die komen gaat zal groter zijn dan je je ooit voor kunt stellen! Je hebt niet geleerd om waarde in iets anders uit te drukken dan in valuta, dit staat een goed overzicht in de weg!

Er is meer… Vandaag de dag heeft de wereldreservemunt een wisselkoers van $1 tegenover 1/300 troy ounce goud. Het is deze wisselkoers die de dollar anders maakt dan bijvoorbeeld de valuta van Indonesië. Misschien is dat een veilige gedachte? Echter, ook deze wisselkoers van 1/300 troy ounce goud per dollar is onderhevig aan wisselkoerscompetitie. Deze nieuwe wisselkoers tussen dollars en goud werd mogelijk doordat nieuw ´papiergoud´ voor dezelfde waarde geaccepteerd werd als fysiek goud. Deze grote nieuwe markt voor papiergoud werd gecreëerd om het aanbod van ´verhandelbaar goud´ te vergroten. Het aanbod van fysiek goud kon onvoldoende uitgebreid worden met een lagere goudprijs, een prijs die de dollar sterker zou maken in termen van goud. Maar – zoals met alle nieuwe markten – moest er onderpand ingebracht worden om de papieren claims geloofwaardigheid te geven. Pas dan zou de goudmarkt dit papiergoud in grote hoeveelheden accepteren. Dat onderpand werd gevonden in olie…

Sommigen zeggen dat de goudprijs daalde omdat niemand het kocht. Ik zeg dat de goudprijs daalde omdat het zoveel gekocht werd! Men kocht terwijl de markt voor goud dikker werd gemaakt met extra papieren claims op goud! Begrijp het volgende: De goudprijs in dollars kon alleen maar dalen als er een markt bestond voor papiergoud dat steeds goedkoper kon worden aangeboden! Deze papieren goudmarkt kon alleen voortbestaan zo lang de goudprijs daalde. Als dat niet het geval was, dan was het uitschrijven van goudcontracten niet lucratief! Het was jarenlang in het belang van ons allemaal dat de goudprijs in dollars dicht bij de productiekosten bleef. Die tijd is nu zo goed als zeker voorbij.

Op een dag verliest papiergoud de kredietwaardigheid die olie haar nu nog geeft, omdat er concurrentie komt van een nieuwe reserve valuta! Op die dag wil al het papiergoud fysiek goud worden, terwijl goudcontracten in dollars in alle haast omgezet worden naar goudcontracten in euro. Men zal zien dat de waarde van het goud dat Europese centrale banken verkochten weer terug zal komen in de vorm van een euro die sterk is in termen van goud. De goudreserves die worden aangehouden voor de euro zorgen voor steun, maar het zal de totale destructie van de dollar goudmarkt zijn die het verschil zal maken.

Als men in de toekomst vasthoudt aan bezittingen die in dollars gewaardeerd worden, dan zal men er op een gegeven moment achter komen dat de waarde niet hetzelfde was als wat de dollar zei dat die was! Op die dag weet je wat je bezittingen waard zijn, uitgedrukt in het echte vermogen van onze voorvaders! Met deze nieuwe wisselkoers tussen de dollar en goud eindigt je zoektocht naar… de werkelijke waarde van goud.

Dank u!

Another (Vertaling door Frank Knopers)

Dit artikel verscheen afgelopen vrijdag in de Marketupdate Weekendeditie. Schrijf u hier in en ontvang iedere vrijdag onze nieuwsbrief!

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *